Registracija vozila

Registracija vozila definisana je Pravilnikom o registraciji vozila, koji je kao podzakonski akt
donesen na osnovu člana 215., stav (3) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u
Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/06, 75/06 i 44/07).
Predmetni Pravilnik donio je ministar komunikacija i prometa BiH, u saradnji sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH i policijom Brčko Distrikta BiH.

Ovim Pravilnikom se reguliše:

 1. nadležnost za registraciju vozila, te način i postupak: prve registracije vozila u BiH (novo
  ili rabljeno vozilo), ponovna registracija vozila, promjena vlasništva nad vozilom,
  registracija vozila diplomatsko/konzularnih predstavništava i misija, privremena
  registracija vozila, izdavanje probnih tablica, registracija vozila kupljenih na lizing,
  produženje registracije, promjena podataka o vlasniku vozila, promjena podataka o vozilu,
  odjava vozila, promjena registarskih tablica, izdavanja isprava o vozilu, način vođenja
  evidencija o registrovanim vozilima;
 2. izgled i sadržaj: obrasca potvrde o vlasništvu vozila, obrasca potvrde o registraciji, obrasca
  stikera naljepnice, registarskih tablica, međunarodne oznake Bosne i Hercegovine;
 3. tehničke specifikacije obrasca potvrde o vlasništvu vozila, obrasca potvrde o registraciji,
  obrasca stikera i registarskih tablica sa međunarodnom oznakom BiH;
 4. postupak i načn registracije motornih i priključnih vozila Oružanih snaga Bosne i
  Hercegovine (u daljem tekstu: OS BiH), označavanje oklopnih borbenih sredstava,
  postupak pri rashodovanju motornih i priključnih vozila OS BiH, označavanje
  mobilisanih motornih vozila, vođenje centralnog registra registrovanih motornih i
  priključnih vozila OS BiH, oklopnih borbenih sredstava, izgled i veličina registarskih
  tablica OS BiH, izgled obrasca javne isprave o vlasništvu i registraciji vozila OS BiH, te
  sadržaj i način popunjavanja i izdavanja obrazaca.

Vozilo se registruje upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu, vlasniku vozila i
nosiocu potvrde o registraciji u evidenciju o registrovanim vozilima, te izdavanjem odgovarajućih
isprava za vozilo, registarskih tablica i stikera naljepnice. Vozilo se registruje na ime/naziv
vlasnika vozila. Ako je vozilo vlasništvo nekoliko fizičkih lica, registruje se na ime jednog od njih
u skladu sa ovjerenom pisanom izjavom.